WeerLokaal

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Weerlokaal

Welkom bij Weerlokaal! Deze pagina bevat belangrijke juridische informatie over het gebruik van onze website. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat u verder gaat.

1. Gebruiksvoorwaarden

a. Onze website, Weerlokaal, biedt weerinformatie en gerelateerde diensten aan voor informatieve doeleinden. We streven ernaar om de informatie accuraat en actueel te houden, maar we kunnen geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte gegevens.

b. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de weerinformatie en het nemen van beslissingen op basis van deze gegevens. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de weerinformatie op onze website.

c. We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van onze website te wijzigen, bij te werken, te verwijderen of op te schorten.

2. Intellectuele Eigendom

a. Alle inhoud op Weerlokaal, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, handelsmerken, grafieken, video's en andere materialen, is eigendom van Weerlokaal of zijn licentiegevers en is beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere wetten inzake intellectuele eigendom.

b. Het is niet toegestaan om de inhoud van onze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren of enige andere vorm van hergebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weerlokaal.

3. Externe Links

a. Onze website kan links bevatten naar externe websites of diensten die niet worden beheerd door Weerlokaal. Deze links worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak en betekenen niet dat we de inhoud of het beleid van deze externe websites onderschrijven.

b. Weerlokaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of enige andere aspecten van externe websites die via links toegankelijk zijn vanaf onze website.

4. Gebruikersaccounts

a. Voor sommige functies op onze website kan het nodig zijn dat u een gebruikersaccount aanmaakt. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw accountgegevens en wachtwoord. U stemt ermee in om geen toegang te verschaffen aan onbevoegde derden tot uw account.

b. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersaccount. Mocht u vermoeden dat uw account is gecompromitteerd, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

5. Beperking van aansprakelijkheid

a. Weerlokaal is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van gegevens, schade aan apparatuur of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit het gebruik van onze website.

b. Weerlokaal is niet verantwoordelijk voor technische storingen, onderbrekingen van de dienstverlening, virussen of andere schadelijke componenten die uw apparatuur of gegevens kunnen beschadigen tijdens het gebruik van onze website.

6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op deze pagina zijn geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig terug te keren naar deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

7. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, zonder inachtneming van conflicterende wettelijke bepalingen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.