WeerLokaal

Nederlandse Natuur kwetsbaarder voor stikstof dan gedacht

Nederlandse Natuur Kwetsbaarder voor Stikstof dan Gedacht: Strengere Maatregelen Noodzakelijk

Een recent rapport van Wageningen Environmental Research, in opdracht van demissionair minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof, benadrukt de noodzaak van strengere maatregelen om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen. Het onderzoek onthult dat de Nederlandse natuur aanzienlijk gevoeliger is voor stikstofvervuiling dan voorheen werd aangenomen. Dit rapport heeft internationaal onderzoek vertaald naar de Nederlandse context en wijst op ernstige tekortkomingen in de huidige aanpak.

Het rapport laat zien dat de impact van de bestaande regeringsmaatregelen om de natuur te herstellen minder effectief is dan verwacht. Het huidige doel was om tegen 2025 in 39% van de natuurgebieden de stikstofbelasting binnen acceptabele grenzen te krijgen. Echter, op basis van de nieuwe bevindingen zou dit percentage beperkt blijven tot 29%. In het vooruitzicht van 2030 zou de stikstofbelasting in 43% van de natuur moeten zijn verminderd, maar de werkelijke verwachting op basis van deze recente gegevens is slechts 30%.

Minister Van der Wal heeft gereageerd op de bevindingen en benadrukt de grotere uitdaging die nu voorligt. Ze merkte op dat de noodzaak om stikstofvervuiling te verminderen al acuut was, maar dat de recente wetenschappelijke inzichten de omvang van de taak hebben vergroot. De minister uitte haar zorgen over de gevolgen voor zowel de natuur als degenen die zich inzetten voor natuurbescherming en -herstel.

De gevolgen van deze nieuwe inzichten zijn echter niet alleen beperkt tot de natuur. De moeilijkheden worden ook gevoeld in de bouwsector, waar veel projecten zijn vastgelopen vanwege vergunningstekorten. Dit heeft een specifieke impact op de woningbouw, waar vergunningsaanvragen problematisch zijn geworden. Daarnaast bevinden veel boeren zich in een precaire situatie doordat ze nu vergunningen nodig hebben voor activiteiten waarvoor ze eerder vrijgesteld waren. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State die het eerdere stikstofbeleid heeft verworpen.

Belangrijk om op te merken is dat het rapport nog geen rekening heeft gehouden met aanstaande maatregelen die het demissionaire kabinet van plan is te introduceren. Deze omvatten het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Aanpak Piekbelasting, beide gericht op verdere vermindering van stikstofdepositie in natuurgebieden. Minister Van der Wal heeft opdracht gegeven om de impact van deze maatregelen te evalueren om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de uitdagingen die voor ons liggen.

Als de huidige beleidsmaatregelen verder moeten worden aangescherpt, zal dit hoogstwaarschijnlijk een taak zijn voor het toekomstige kabinet. De recente onthullingen benadrukken de cruciale rol van duurzaamheidsinspanningen en effectieve beleidsmaatregelen om de delicate balans tussen economische ontwikkeling en ecologische bescherming te handhaven.

bron: RTL Nieuws


Nieuws overzicht