WeerLokaal

Weeralarm Nederland

Weeralarm voor jouw regio

Overzicht weeralarm per regio

Geen data beschikbaar. Kom op een later moment terug.

Overzicht weeralarm per regio

Het weer kan snel veranderen en soms kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom is het belangrijk om altijd op de hoogte te zijn van het weeralarm in jouw provincie. Zo kun je op tijd maatregelen nemen om jezelf en anderen te beschermen tegen extreme weersomstandigheden.

In samenwerking met het KNMI bieden wij een overzicht van het weeralarm per provincie. Op onze website kun je de laatste updates vinden over bijvoorbeeld hevige regenval, storm, sneeuw of hitte. Ook geven wij advies over wat je in deze situaties het beste kunt doen om veilig te blijven.

Blijf op de hoogte van het weer in jouw regio en check regelmatig onze website voor de laatste updates over het weeralarm. Zo kun je altijd veilig de deur uit!

Betekenis waarschuwingscodes

De mate waarin het weer een risico is, bepaalt of het KNMI code geel, oranje of rood uitgeeft. Hiervoor heeft het KNMI zogenaamde drempelwaarden vastgesteld voor de verschillende kleurcodes. Voor elk weertype is er een drempelwaarde vastgesteld. Is er een kans op windstoten van meer dan 75 km per uur dan is dat code geel. Boven 100 km per uur wordt het code oranje. Het KNMI kijkt hierbij naar de gebiedsgrootte waar het gevaarlijk weer zich aandient. Code oranje geeft het KNMI alleen uit bij een gebied groter dan 50x50 kilometer. Code rood wordt uitgegeven als er een kans bestaat dat extreem weer een grote impact heeft op de samenleving. Dat gebeurt op basis van een impactanalyse waar diverse overheids- en brancheorganisaties bij betrokken zijn.

Code groen
groen

Bij code groen is er geen bijzonder weer waarbij kans is op gevaarlijke weersituaties.

Code geel (wees alert)
geel

Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code oranje (wees voorbereid)
oranje

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Code rood (onderneem actie)
rood

Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.

Weeralarm vandaag
Temperatuur
Temperatuur